Het LUMC Familylab onderzoekt waarom bepaalde eigenschappen vaak voorkomen binnen families. In welke mate worden eigenschappen bepaald door genen of opvoeding?

Website Familylab

Op het Familylab werkt een aantal wetenschappelijke disciplines samen op onderzoek naar agressie, sociale angst en geweld. Een grote onderzoekspopulatie – een aanzienlijke hoeveelheid families – wordt over een lange tijd gevolgd.

De website heeft tot doel het informeren van de buitenwereld. Verder draagt de website bij aan het werven van deelnemers voor het onderzoek.

E-mails en SMS-notificaties

Bij dergelijk langlopend onderzoek op een grote populatie is het lastig om alle betrokken personen ook betrokken te houden. Periodiek werken deelnemers mee aan interviews of vullen ze vragenlijsten in. Om groep actieve deelnemers zo groot mogelijk te houden, beheert Familylab adressen en telefoonnummers van deelnemers binnen de website. Oproepen voor deelname worden geheel automatisch via mail en sms verstuurd.

Bekijk volgende case

Groei&Bloei

Eén bloeiende lotus uit vele webstekjes

bekijk case
Volgende