Voor goede samenwerking geldt dat het geheel meer is dan de som der delen. De Universiteit Leiden heeft als grote organisatie op online gebied zelf in veel in huis. Er is een eigen ontwikkelteam, uitgebreide redactie en marketingondersteuning. Voor zaken waar geen kennis of kunde over is of waar gewoon geen handen voor zijn, springt Est Digital regelmatig bij.

Website Hortus botanicus

De Leidse Hortus botanicus is de oudste Nederlandse botanische tuin. Het is een onderdeel van de universiteit, maar heeft ook een publieksfunctie. De plantencollectie trekt veel bezoekers, uit binnen- en buitenland. In de hortus heeft een aantal tentoonstellingen per jaar, een grandcafé en is trouwlocatie. Est Digital ontwierp en bouwde de website van de hortus.

Corporate online huisstijl

De universitaire website was aan vernieuwing toe. Aan het interne universitaire ontwikkelteam was het de taak om de veelsoortige informatie voor de verschillende doelgroepen op een goede manier te ontsluiten. Op basis van ervaring, kennis en onderzoek maakten zij een nieuwe opzet.

De nieuwe website moest een waardige grafische vormgeving krijgen. In een aantal workshops onderzochten we wat er voor goeds binnen het universitaire web lag en wat er vooral moest verdwijnen. We bekeken wat er mogelijk en wenselijk was. Op basis van de resultaten gaven we een set templates vorm. Deze templates legden de basis voor een nieuwe online huisstijl.

Een aantal websites

Regelmatig bouwen we universitaire websites met een bepaald doel of voor een bepaalde doelgroep. We noemen er een paar. Voor de werving van mastersstudenten gaven we Masters in Leiden vorm. Ter ondersteuning van de corporate branding maakten we Leer ons Kennen: een website waar periodiek een wetenschapper en zijn onderzoek op een aantrekkelijke manier over het voetlicht gebracht worden.

Om studenten goed voor te bereiden om het leven na de studie, worden ze vanaf het eerste jaar met raad en daad bijgestaan. Elke student krijgt een account in de LU Careerzone en houdt zijn vorderingen bij. De portal is ontworpen, ontwikkeld en in beheer genomen door Est.

Studentenwerving via e-mail

Universiteit Leiden zet al sinds het bestaan van e-mail het medium in voor het werven van studenten. De mogelijkheden voor een targeted benadering zijn de laatste jaren enorm toegenomen. In theorie zou je dus tientallen verschillende e-mails aan tientallen verschillende doelgroepprofielen kunnen sturen. Echter, dan moet je ook voor al die doelgroepen content produceren. Content maken kost bloed, zweet en tranen; daarvan is altijd te weinig. Het komt er dus aan op keuzes.

Met het wervingsteam maakten we een haalbaar plan voor het komende academisch jaar. Ook gaven we een aantal flexibele mailtemplates vorm.

Trainingen

Het online marketingteam werd door Est Dgital bijgespijkerd op het gebied van userstats en contentplanning. En een grote groep universitaire nieuwsbriefschrijvers, contentpublicisten en webpagina-updaters kreeg een workshop online storytelling.